Ze względu na swój cel są to zawsze zadania priorytetowe dla naszej Agencji. Działania na tym polu przebiegają dwutorowo- po pierwsze jest to zapewnienie bezpieczeństwa i kontrola dziecka w sieci internetowej. Nieletni mają praktycznie nieograniczony dostęp do całego świata wirtualnego, żyją, bawią się i komunikują poprzez media społeczne, a także nawiązują nowe znajomości. Nie zawsze jednak zdają sobie sprawę z ryzyka jakie się z tym wiąże. Ale niebezpieczeństwa świata wirtualnego to także strony internetowe fanpage, które mogą propagować niemoralne i nieodpowiednie treści, przed którymi powinniśmy chronić nasze dzieci. Agencja Sprawdź Wierność zapewnia możliwość śledzenia aktywności dziecka w sieci, dostęp do odczytywanych przez nie treści i całkowitą kontrolę. Niejednokrotnie kontrolując poczynania nie w pełni  świadomych zagrożenia dzieci udało się nam zapobiec tragedii.

Drugą formą działania na rzecz bezpieczeństwa dziecka jest sprawdzenie na ile ono samo siebie kontroluje i przestrzega wpojonych mu zasad. W wyznaczonym przez rodziców miejscu pracownik naszej agencji  stara się nawiązać kontakt z dzieckiem i w trakcie ewentualnej rozmowy zweryfikować jego postępowanie. Przebieg akcji jest jednocześnie nagrywany i obserwowany przez rodziców, z możliwością przerwania w każdej chwili. Jest to metoda pozwalająca bardzo skutecznie sprawdzić na ile dziecko stosuje się do reguły ograniczonego zaufania w kontakcie z nieznajomymi i na ile samo jest w stanie zadbać o swoje bezpieczeństwo.