Zdarzyć się może sytuacja, w której żona chce rozwodu, jednak mąż nie zgadza się na rozwiązanie małżeństwa. Powody mogą być różne – partnerzy mogą się nie dogadywać w codziennych sprawach i często kłócić, jednak czasem przyczyną chęci rozwodu jest podejrzewane męża o zdradę. Aby nie oskarżać fałszywie jednej ze stron, dobrym rozwiązaniem jest wynajęcie detektywa pracującego dla Agencji Detektywistycznej Sprawdź Wierność i upewnienie się co do naszych przypuszczeń. Oddelegowany z Agencji pracownik będzie śledził wskazaną osobę, zbierał na jej temat wszelkie informację, a następnie poddawał je szczegółowej analizie. Innowacyjną metodą stosowaną przez naszą Agencję jest przeprowadzenie „testu wierności”, a więc reżyserowanej sceny, której scenariusz ustalany jest razem z klientem. Dzięki tej metodzie możliwe staje się zebranie dowodów potrzebnych do potwierdzenia zdrady partnera. Chcąca rozwodu żona pozyskuje informację pogrążające męża, który nie chce rozwiązania małżeństwa.