WIERNOŚĆ

„(…..) ślubuje Ci miłość, WIERNOŚĆ i uczciwość małżeńską..”

Oto definicja udanego związku. I to nie tylko małżeńskiego- słowa przysięgi ślubnej określają podstawy każdej zaangażowanej relacji . Trzy filary na których opiera się nasze szczęście z partnerem. Słowa klucze, które wbrew pozorom nie są takie oczywiste.

Po pierwsze: miłość. Ciężko tu mówić o jakiejś spójnej definicji, ale tak naprawdę każdy z nas intuicyjnie wyczuwa siłę tego uczucia i w jakiś wręcz atawistyczny sposób go pragnie. Kochamy, poszukujemy miłości, choć bywa, że różnie ją pojmujemy. To podstawowa potrzeba ludzkiej natury, nasz podobno boski pierwiastek, słowo klucz, słowo wytrych, słowo- wszystko, które zarazem wymyka się jednoznacznej interpretacji.

Po drugie- uczciwość małżeńska. Zaufanie, szczerość, szacunek w relacji z partnerem. Stara dobra zasada nierobienia tego, co mnie samemu niemiło.

I wreszcie- wierność. Z pozoru pojęcie oczywiste. Ale jednak nie do końca dające się zamknąć w sztywnych ramach definicji. Co więc oznacza? Najprościej – zgodność czynów ze złożonymi obietnicami, niezdradzanie. Ale pojęcie zdrady w związku też może mieć bardzo różny wymiar. Zdradą jest oczywiście akt seksualny z kimś innym niż partner, ale niewiernością może być też spotkanie, pocałunek, rozmowa, ba-dla niektórych może być to nawet spojrzenie. I tak jak różny wymiar może mieć niewierność tak różna też może być tolerancja dla niej. Niektórzy wprowadzają schemat jakiejś personalnej gradacji – pocałunek bywa „mniejszą zdradą”, o której można jeszcze zapomnieć, natomiast seks- niewiernością nie do wybaczenia. Dla innych zaś rozmowa, odwrócenie głowy na ulicy już jest godne napiętnowania, a wręcz telefonu do specjalisty od spraw rozwodowych. Można pokusić się o stworzenie definicji „wierności absolutnej”, która zakłada całkowite skupienie i oddanie partnerowi, ale bez względu na nasz osobisty próg tolerancji wierność zawsze jest gloryfikowana i pożądana. Wierność właśnie jako pełne oddanie i odrzucenie wszelkich pokus jest wyrazem szczerego uczucia, ale też dojrzałej osobowości. Tylko świadomego i ukształtowanego emocjonalnie człowieka stać na deklarację wierności, a następnie na zgodność czynów ze słowami. Wierność postrzegamy jako cnotę- wynik odpowiedzialności za oddanie drugiego człowieka i potrzebę ochrony relacji i rodziny. I choć bywają związki, tzw otwarte, w których partnerzy deklarują odejście od tradycyjnego pojmowania wierności i niewierności oraz tolerancję wobec posiadania innych partnerów seksualnych to jednak zdają się one być przysłowiowym wyjątkiem potwierdzającym regułę. Wierność to nie tylko deklaracja werbalna, ale wyraz całej osobowości, hierarchii wartości w samym sobie, posiadanej koncepcji człowieczeństwa, miłości, godności.

Wierność to humanizm i to nie zmienia się od wieków, chociaż zdrada miewała bardzo rózne oblicze. W starożytnych Chinach zdradą był nie tyle akt płciowy poza małżeństwem co współżycie z osobą o niższym statusie społecznym. Grecy z kolei dopuszczali niewierność mężczyzn ale tylko w formie przygodnych aktów, dom, rodzina i prawa małżonki były rzeczą świętą. Wśród pierwszych kultur Afryki, dawnych plemion Europy, krajów islamskich, w Indiach, w kulturze chińskiej i japońskiej, w rodzimych kulturach Australii i wśród rodzimych kultur Ameryki praktykowano poligamię co w zasadzie wykluczało zdradę, a przynajmniej marginalizowało problem. W miarę postępu cywilizacji radykalizowały się obyczaje, a zdrada poczynała być srogo potępiana. Do tej pory w krajach islamskich bywa praktykowana śmierć jako kara za zdradę, choć to oczywiście jest przykładem niedopuszczalnej skrajności, sprzecznej z prawami człowieka. Wraz z nastaniem hegemonii chrześcijaństwa wierność stała się nakazem, obowiązkiem i powinnością, choć bywało, że ci którzy winni najbardziej świecić przykładem dopuszczali się najpodlejszych zdrad. Generalnie jednak utrwalił się wzorzec wierności jako podstawy związku i powinności obojga partnerów.

Współczesność przyniosła zmianę w postrzeganiu wierności- nie jest to już odgórny nakaz, nie spodziewamy się boskiej kary za grzeszne spojrzenia na obcych, ale dobrowolnie deklarujemy oddanie wyłącznie sobie nawzajem celem ochrony naszej relacji. I robimy to świadomi niebezpieczeństw i pułapek jakie czyhają na naszą miłość, związek i rodzinę.

Ale w takim samym stopniu jak wierność stała się bardziej świadoma i dobrowolna niż wcześniej tak jest też druga strona medalu- plaga rozwodów, która dowodzi deprecjacji zasady wierności. Badania( które nie są oczywiście w pełni miarodajne, a pozwalają się jedynie domyślać skali zjawiska) dowodzą, że zdradza już co trzeci Europejczyk i co czwarta Europejka. I jak mogłoby się wydawać akt seksualny nie jest wcale ukoronowaniem niewierności-We Francji socjologowie przeprowadzili badania bogatych biznesmenów, mężczyzn w kwiecie wieku, między 35. a 50. rokiem życia. Mieli po dwie rodziny, oficjalną i nieoficjalną .W obu były dzieci i w obu kobiety nie pracowały, bo mężczyźni mogli sobie na to pozwolić. Z tym że legalna żona nie wiedziała nic o drugim życiu męża. Okazało się, że mężczyźni ci potrafili żyć w ten sposób przez długie lata, tworząc sieć kłamstw i oszustw. Być może to skutki uboczne narzuconej przez społeczeństwo monogamii, jednak nie sposób nie potępiać takiego postępowania. Niestety takie przypadki powoli tworzą precedens. Jesteśmy świadomi wagi wierności jeżeli ją deklarujemy, jednak otoczenie nie zawsze nas ku temu skłania. Kultura masowa traktuje wierność jako ciężar tradycji, ograniczenie wolności człowieka.
Przemiany cywilizacyjne nadały wierności nowy wymiar -niekiedy w imię źle pojętej nowoczesności odrzuca wierność, traktując ją jako coś przejściowego. Tak jak odchodzimy od schematu małżeństwa jako jedynego związku na całe życie tak dewaluuje się też koncepcja wierności.
Spróbujmy przedstawić najczęstsze przyczyny niewierności:

1) niedojrzałość emocjonalna osobowości, która deklaruje zasadę bez refleksji jedynie jako pusty frazes i nie widzi w niej wartości ochraniającej miłość i jej gwaranta

2) ucieczka od trudności życiowych, bo łatwiej jest deklarować nowoczesność poglądów niż pracować nad utrwalaniem miłości i rozwiązywaniem problemów

3) fałszywa koncepcja miłości, odnosząca ją do kategorii uczuć podlegających zmienności, zanikowi, miłość jest rzeczywiście zmienna, ale w sensie wzrostu, uczucie jest tylko jednym z jej części, wierność pomaga miłości przetrwać stany kryzysu, zmienności etapów, zanik bujnej emocjonalności i przyjąć wreszcie człowieka takim, jakim jest.

4) niestałość, poszukiwanie nowych doznań w sferze seksualnej i emocjonalnej, przyznanie sobie prawa do zdobywania doświadczeń poza związkiem do czego w pewnym stopniu nakłaniają nas media

Bez względu jednak na przyczyny niewierność zawsze ma wymiar pejoratywny. Samo słowo – zdrada, jak negatywne skojarzenia w nas budzi! Jest to przecież świadome i intencjonalne zawiedzenie zaufania danego nam przez drugą osobę. Ponosimy z tego powodu straty-moralne, psychiczne, nawet społeczne, gdy rozpada się nasza rodzina. Niewierność nigdy nie buduje, jest zawiedzionym zaufaniem, nieszczerością, zaprzeczeniem uczciwości w związku. Jeżeli pojawiają się pierwsze sygnały świadczące o tym, ze być może partner nie jest w pełni uczciwy wobec nas warto działać. Uświadomienie sobie błędów, przyczyn które do nich doprowadziły a także umiejętność wybaczania pozwalają odbudować związek, którzy może stać się jeszcze lepszy, dojrzalszy i świadomy.

Często jednak brak uczciwości i niewierność są zbyt daleko posunięte. Bywa, że zawiedzionego zaufania nie można odzyskać, a z naszego niegdyś idealnego związku pozostały ruiny i zgliszcza, których nie sposób odbudować. Nie pozwólmy sobie nigdy na to.

Bądźmy uczciwi. Bądźmy świadomi. Działajmy.